Stambyte

Stambyte Stockholm

Vi arbetar med helhetssynen i projekten vilket innebär att vi inte bara lägger fokus på byggprocessen utifrån de mål som satts upp tillsammans med kunden. Med långsiktig förvaltning lägger vi stor vikt på estetik och utförande av entreprenaden samt kontinuerlig och saklig information till hyresgästerna. Våra projektledare tar ansvar för att projektet hanteras planenligt och strukturerat. Dessutom ser vi till att de som bor och hyr sin lokal i fastigheten blir informerade och omlokaliserade om entreprenaden kräver.

Stambyte kök

Beroende på när fastigheten byggdes kan man avgöra om spillvattenledningarna är av gjutjärn eller plast. Gjutjärn förekommer nästan bara i fastigheter byggda innan 1960. Plast och gjutjärn används i modernare fastigheter.

Äldre fastigheter har vattenledningar i antingen koppar eller stål. I nyare fastigheter förekommer det även ledningar i plast. Castolinlödningar i skarvarna på kopparrören som ibland förekommer kan leda till läckageproblem. Vatten- och spillvatten har en livslängd på ca 40-60 år, men det kan variera.