Bygga altan

Vi på Dagens Bygg håller koll på om det behövs bygglov för att bygga din altan. Men du kan börja med att fråga byggnadsnämnden i din kommun om det är möjligt att bygga en altan på din tomt. Reglerna är lite olika från kommun till kommun, så det är bra att vara ute i god tid. Det är här en enkel förklaring av hur reglerna ser ut: om altanen byggs minst 4,5 meter från tomtgränsen, inom 3,6 meter från huset och om inte staketet är högre än 1,8 meter, borde altanen inte behöva bygglov.

Altanbygge ritning

Om du vill bygga altanen själv finns det många sajter med tips, tricks och ritningar. Men tänk på att det är viktigt att gå mycket grundligt till väga. Det finns många fallgropar under vägen. Att bygga en altan kan vara både lätt och svårt, beroende på vilken ambitionsnivå man har.

Altanbygge regler

Vi på Dagens Bygg håller koll på om det behövs bygglov för att bygga din altan. Men du kan börja med att fråga byggnadsnämnden i din kommun om det är möjligt att bygga en altan på din tomt. Reglerna är lite olika från kommun till kommun, så det är bra att vara ute i god tid. Det är här en enkel förklaring av hur reglerna ser ut: om altanen byggs minst 4,5 meter från tomtgränsen, inom 3,6 meter från huset och om inte staketet är högre än 1,8 meter, borde altanen inte behöva bygglov.